incasso keurmerk
Vernieuwde NVI Gedragscode en Incasso Keurmerk NVVK.
Vernieuwde NVI Gedragscode en Incasso Keurmerk. maandag 21 januari 2019. Per 1 januari 2019 zijn voor alle NVI-leden een vernieuwde Gedragscode en een herzien Incasso Keurmerk van kracht. De NVI, de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen, wil met deze aangepaste regels uiting geven aan maatschappelijk verantwoord incasseren.
Malafide incassobureaus Groeneveld Gerechtsdeurwaarders.
Het NVIO, de branchevereniging voor incassobureaus, probeert via het Incasso Keurmerk bepaalde standaarden voor incassobureaus, die maatschappelijk incasseren hoog in het vaandel hebben staan, in te voeren. Een incassobureau kan lid worden van het NVIO, maar dient daar een certificatieprocedure voor te doorlopen.
Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten.
De ledenlijst treft u hier aan. Onderdeel van het Incasso Keurmerk van de NVI is dat er een klachtenprocedure is. De klachtenprocedure van de NVI ziet toe op geschillen, die tussen een incassobureau en een debiteur of tussen een incassobureau en de opdrachtgever zijn ontstaan en betrekking hebben op de werkwijze van één van de leden van de NVI.
Gratis online factureren, offreren en projectmanagement.
Dat maakt ons tot een van de beste praktijkvoorbeelden op het gebied van elektronisch factureren en boekhoud automatisering. DigitaleFactuur voert het Keurmerk E-factureren. Dit betekent dat wij gegarandeerd voldoen aan wetten en regels rondom consumentenbescherming en privacy. Ook ontvangt u ondersteuning bij klachten of geschillen.
Keurmerk SVI Sociaal verantwoord incasseren.
Naast de Wet Incasso Kosten WIK is er geen specifieke wet en regelgeving van toepassing waaraan een incassobureau zich moet houden. Gerechtsdeurwaarders zijn wel gebonden aan wettelijke kaders voor de uitvoering van hun taak en ook de kosten die ze in rekening brengen zijn gereguleerd. Voor incassobureaus ontbreken deze kaders en vinden er nauwelijks tot geen controles plaats. Doel Keurmerk SVI.
Incasso in het buitenland Cannock Chase.
Cannock Chase heeft veel ervaring met incasso in het buitenland. Dat vraagt om gedegen kennis van de lokale markt en wetgeving. Ook lokale gewoonten en gebruiken spelen een belangrijke rol bij een succesvolle incasso. Onze specialisten weten wat er in Europa speelt en volgen de ontwikkelingen op economisch en juridisch gebied op de voet.
Zakelijke verzekeringen en inzicht in uw risicos Allianz.
Belinda Emans van Eye2eye Payroll vertelt over de risico's' die zij in haar beroep tegenkomt. Veel mensen denken dat ze hun inkomen na arbeidsongeschiktheid goed geregeld hebben. Aan de hand van een paar vragen krijgt u inzicht in uw eigen situatie. Afspraak met onafhankelijk adviseur. Eigen bedrijf starten. Keurmerk Klantgericht Verzekeren.
Keurmerk NVI.
Onderstaand treft u de nodige informatie aan, overigens is er ook een aparte website over het Incasso Keurmerk. Waarom een Incasso Keurmerk? Voor opdrachtgevers betekent het Incasso Keurmerk dat men de incasso activiteiten uitbesteed aan een betrouwbare partner waaraan hoge eisen worden gesteld op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Incasseren.

Contacteer ons